Cyklistická právní poradna :-)


POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA (platná od září 2001)

Technické poľadavky na jízdní kola, potahová vozidla a ruční vozíky paragraf 16 zákona o provozu na pozemních komunikacích

(1) Podmínkou pro pouľití jízdního kola a jízdního kola s pomocným motorkem v provozu na pozemních komunikacích je jeho vybavení

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovaným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předąkolního věku vybavená volnoběľným nábojem s protiąlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou

b) jasně znějícím zvonkem nebo obdobným zařízením

c) za nesníľené viditelnosti přední odrazkou bílé barvy, zadní odrazkou červené barvy a odrazkami oranľové barvy na ąlapadlech a v paprscích kol; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály obdobných vlastností a mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty

d) za sníľené viditelnosti odrazkami podle písmene c) a dále světlometem svítícím dopředu bílým světlem a svítilnou svítící dozadu stálým nebo přeruąovaným světlem červené barvy

(2) Ustanovení odstavce 1 písmeno b) se nevztahuje na jízdní kolo uľité v provozu na pozemních komunikacích účastníkem sportovní akce

Poznámka: tento zákon je doplněn prováděcí vyhláąkou pro okresní úřady, která tento zákon doplňuje.

Zákoník práce

§ 145 Uložení svršků a dopravních prostředků

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání, jakož i obvyklých dopravních prostředků, pokud jich zaměstnanci používají k cestě do zaměstnání a zpět; za obvyklý dopravní prostředek k cestě do zaměstnání a zpět se pro tento účel nepovažuje osobní automobil. Tuto povinnost má i vůči všem ostatním osobám, pokud jsou pro něj činny na jeho pracovištích.


Pravidla ohleduplné cykloturistiky podle KČT

  1. Při předjíždění pěších turistů používejte vždy a včas zvukového signálu.
  2. Nejezděte nikdy v lyžařských stopách ani v pásu 0,5 m na každé straně od nich.
  3. V úsecích, kde pěší značená trasa vede v souběhu s cyklotrasou, se pohybujte v pravé polovině trasy a navíc takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením.
  4. Na ostatních pěších značených trasách, kde není zakázán provoz cyklistů, se pohybujte takovou rychlostí, abyste byli schopni v kterémkoli okamžiku zabránit střetu s pěším turistou zpomalením nebo i zastavením