Dělám z Prahy město pro cyklistiku!


Jak může cyklistická doprava pomoci řešit současné problémy s dopravou

a

Jak se mohou tato opatření stát modelem pro alternativní formy dopravy v Praze

Todd Edelman,
Projektový manager,
projektu ŽCCC

Obsah:

Základní myšlenky

Detailní řešení

Propagace

Akční plán

Průzkum

Kalendář akcí

Časový harmonogram

Financování

Dlouhodobé plány

Základní myšlenky:

 1. Cyklistika jako forma dopravy do práce a školy i jako rekreační aktivita rapidně narostla jak v centru Prahy, tak v ostatních částech, když kulminovaly záplavy ale I po jejich opadnutí. S uzavírkami městských komunikací a s výrazným omezením MHD stále vice Pražanů využívá kola pro dojížďku za prací či zábavou i k jiným přesunům přes město. Cyklistika se stala daleko nejrychlejší a nejvýhodnější formou mobility po jinak naprosto ucpané Praze.
 2. Pražští zastupitelé by měli na tuto skutečnost reagovat a přijmout taková okamžitá opatření, která by vedla k dalšímu nárůstu počtu cyklistů a ke zvýšení jejich bezpečnosti. V nedávno provedeném průzkumu ÚDI Praha odpovědělo 28% dospělých respondentů, že by jezdilo dvakrát a vícekrát za týden do práce či školy na kole, pokud by podmínky pro takovou činnost byly ”ideální”. Městští zastupitelé zodpovědní za dopravu v hlavním městě tento výzkum interpretovali tak, že Pražané chtějí jen stezky pro rekreační účely, protože vyšší celkový počet respondentů se zajímal o rekreační formy cyklistiky (cca 75%) na rozdíl od respondentu se zájmem o cyklistiku jako formy dojíždky za prací ci do škol (cca 50%). Z průzkumu vyplývá ale i to, že pouhých 21% rekreačních cyklistů by jezdilo na kole dvakrát a vícekrát týdně, což znamená, že potenciální počet cest za prací či do školy je alespoň o 30% vyšší (28% vs. 21%). Dále z výzkumu vyplývá, že výsledky odrážejí dnešní realitu co do časové náročnosti. Cyklisté dojíždející za prací či do školy mohou využívat stezky pět dní v týdnu, zatímco otázka zněla dva a více dnů a většina rekreačních cyklistů by tak mohla vyjet na kole jen dvakrát za týden! CEB samozřejme podporuje i rekreační formy cyklistiky, ale jsme zároveň přesvedčeni, že finanční podpora výstavbě stezek by mela odrážet potřeby pražských cyklistů i to, že centrální Praha nenabízí ani zdaleka podmínky, které by se alespoň částečně blížily ”ideálním” pro bežné dojíždení po Praze na kole. Naproti tomu nabízí město hned několik (i když i tak nedostačujících) stezek pro rekreační cyklistiku. Některé lze, pravda, využívat i pro dojížďku do práce či do školy, ale bohužel mají následující nevýhody: nacházejí se vetšinou na periferii Prahy, nejsou vzájemně propojené, osvětlené a udržované predevším v zimě, nemají přímé napojení na MHD či nádraží apod: CEB nabízí projekt Žižkov-centrum Cyklocesta (ŽCCC) jako modelový projekt pro cyklistickou dopravu ve meste.
 3. Účast vice než stovky cyklistů, dobrovolníků při čištění a odstraňování následků povodní v Praze podél Vltavy ukazuje na velkou spjatost pražských cyklistů s jejich infrastrukturou (a bylo by zajímavé vidět jak by pražští řidiči dobrovolně šli čistit pražské silnice). Zástupci města by měli podporovat podobné aktivity a programy zaměřené na zapojení veřejnosti do plánování a údržby cyklistické infrastruktury.
 4. Kdyby již před povodněmi existovala síť cyklostezek umožňujících dojížďku po městě v dostatečném množství a kvalitě, vice Pražanů by dnes dojíždělo do práce či škol na kole a méně lidí by tak bylo postiženo kolapsem IAD a MHD. Např. v Amsterdamu takto dojíždí na kole téměř třetina obyvatel (v Olomouci 8%) zatímco v Praze jen 2%.
 5. Opravy dopravní infrastruktury by měly pamatovat na cyklistickou dopravu a jejich součástí by měla být integrace cyklostezek pro dojíždku do práce či školy a za rekreací jako legitimní a rovnoprávné formy mobility s důrazem na prvně jmenovanou katerogii.
 6. CEB navrhuje následující řešení:
  1. Oslovení potenciálních cyklistů prostřednictvím internetových stránek, reklamy, médií, oddělení lidských zdrojů podniků a institucí, vývěskami v cykloprodejnách, videoprojekce ve stanicích metra atd.
  2. Zlepšení podmínek pro přepravu jízdních kol v prostředcích MHD (např. úprava koncových vozů metra pro přepravu kol, povolení přepravy kol v tramvajích a autobusech se souhlasem řidiče).
  3. Vytvoření zvláštních jízdních pruhů pro bezpečnou jízdu na kolech po ulicích z vybraných stanic metra do centra. Toto opatření zahrnuje odstranění některých parkovacích míst, vyznačení jízdních pruhů a instalaci směrových tabulí.
  4. Vytvoření hlídaného velkoparkoviště kol v centru Prahy (cyklocentrum), kde by se propagovala cyklistika, prováděly průzkumy a zodpovídaly dotazy atd.

   Opatření b, c a d (ve vztahu k používání metra) jsou nedílnými součástmi řešení a je třeba je řešit jako jednotný systém. Nová cyklistická infrastruktura bude vybudována v MČ Praha 1, 2 a 5 s využitím linek metra s napojením MČ 3, 4, 10,atd.

  5. Městští zastupitelé budou požadovat, aby všechny komerčne využívané budovy alespoň v MČ s blízkými stanicemi metra, jež mají hlídaná parkoviště, uvolnily alespoň jedno parkovací místo pro úschovu kol.
  6. MHMP bude požadovat, aby komerčně využívané budovy dovolily nájemníkům a pracovníkům brát si jízdní kola do kanceláří, pokud budova nemá vlastní hlídané parkoviště kol.
  7. MHMP bude požadovat, aby komerčně využívané budovy s existujícími sprchami nebo může sprchy jednoduše uvolnit, poskytly tyto sprchy svým zaměstnancům nebo využily možnosti použít sprchy v blízkých fitness centrech apod.
  8. MHMP bude pořádat pravidelné výzkumy na využití současné cyklistické infrastruktury, metody a efektivitu jejich využívání pro oslovení cyklistické veřejnosti, a využije webových stránek CEB pro propagaci cyklistiky. Město využije těchto a dalších informací pro vyhotovení územního plánu rozvoje cyklistiky ( Vídně), který bude v souladu s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy, vypracované CDV.
  9. MHMP požádá MČ o vyjádření k nejpalčivějším problémům dopravy s formulováním okamžitých opatření zaměřených na zvýšení podílu cyklistické dopravy v Praze.
 7. CEB obdržel grant ve výši 50,000 Kč od Nadace VIA jako podporu projektu "Dělám z Prahy město pro cyklistiku!".

Navrhovaná detailní opatření:

Propagace:

Veškeré materiály budou mít i část v anglickém jazyce a v ideálním případě budou vydány s podporou města.

 1. Dotaz na operátory mobilních sítí na zaslání SMS zprávy např. ve znění: ”Město Praha Vám doporučuje dojíždět do centra a jiných městských částí na kole. Svou cestu můžete zkombinovat i s MHD. Více informací na tel. či cyklopraha.cz/mestoprocyklistiku.
 2. Oznámení o rozmístění nových cyklistických stojanů v centru města. Město v nedávných měsících rozmístilo 14 nových stojanů v centru města. Informace o tom bude umístěna na vybraných internetových stránkách a v informačních materiálech.
 3. Dopisem ředitelům personálních odd. velkých a středních podniků a institucí a inzercí město požádá zaměstnavatele, aby vyzvali svoje zaměstnance k dojíždění do práce na kole a zajistili pro ně bezpečné parkování pro kola.
 4. MHMP nechá rozmístit plakáty na radnicích MČ, v prodejnách a opravnách jízdních kol, stanicích metra a MHD spolu s informací o cyklistické dopravě v Praze.
 5. CEB vytvoří informační leták (A4, skládačku) a plakát (A3, barevný) s kontakty atd. Leták bude obsahovat I informace o provedeném šetření.
 6. CEB bude rovněž informovat tisk a obdrží zdarma prostor v informačních materiálech města.
 7. CEB poskytne na svých internetových stránkách prostor včetně informací o průzkumech.
 8. CEB poskytne svého zaměstnance na zodpovídání dotazů ohledně cyklistické dopravy, město pro zaměstnance cyklistického centra (viz níže) zajistí mobilní telefon pro zodpovídání dotazů.
 9. Připravované materiály budou obsahovat informace z nové české verze brožury ”Město pro cyklistiku" publikované Evropskou komisí (anglickou verzi najdete na internetu)

Konkrétní akce:

 1. Vytvoření prozatímního cyklocentra v centrální Praze poblíž již instalovaných stojanů na Uhelném trhu které bude obsluhovat zaměstnanec CEB s pomocí městské policie či městských zaměstnanců po vzoru amerického San Franciska. Zaměstnanec CEB (brigádník) bude zodpovídat konkrétní dotazy, zatímco zaměstnanec městské policie bude zajišťovat bezpečnost cyklocentra. Městská policie rovněž poskytne provizorní ohrazení cyklocentra. Město ve spolupráci s podnikateli zajistí dostatek zámků. Centrum by bylo otevřené mezi 7 až 10 a 14.30 až 18.30, ale kola by byla bezpečně uložena po celý den a hlídána městskou policií.
 2. Cyklocentrum by mělo mít dostatečnou propagaci. Na vozech metra budou po stranách umístěny dobře viditelné plakáty. Koncové vozy metra budou jasně vyznačeny jako určené prioritně k přepravě kol.
 3. CEB bude pracovat na možnostech přepravy kol v tramvajích a autobusech se souhlasem řidiče.
 4. CEB bude spolupracovat s městem na vytvoření oddělených cyklistických pruhů k cyklocentru od dočasně koncových stanice metra:
  1. Linka A: Náměstí Míru – Anglická – Žitná – Štěpánská – V Jámě – Palackého – Jungmannova – Perlová – Uhelný trh
  2. Linka B: Smíchovské nádraží – Nádražní – Lidická – Palackého most – nábřeží – Národní – Perlová – Uhelný trh
  3. Linka C: Pražskeho povstání – Na Pankráci – Pankrácké nám. – Nuselský most – po chodnících Legerovy a Sokolské – Žitná – Štěpánská – V Jámě – Palackého – Jungmannova – Perlová – Uhelný trh

Průzkum:

CEB bude zjišťovat a zaznamenávat přání a komentáře cyklistů k tématům parkování, cyklistické dopravy v Praze všeobecně, a to v cyklocentru, cykloprodejnách a opravnách i v ulicích. Výsledky šetření budou zveřejněny na internetu.

Kalendář akcí:

 1. 18.9. se slaví Evropský den cyklistiky vyhlášený EU jako součást Týdne mobility. Materiály EU a CEB budou tento den propagovat v Praze ve formě letáku a plakátu.
 2. Každý třetí čtvrtek v měsíci se konají pravidelné cyklojízdy (19.9. , 17.10.,, 21.11.), které slouží k propagaci cyklistiky a konají se v Praze pravidelně již druhým rokem. Informace o této akci bude připojena na plakátu a bude součástí letáku.
 3. 20.září se slaví Evropský den Greenways. CEB a program Greenways uspořádají tiskovou konferenci s vybranou MČ.

Časový hramonogram projektu:

cca 15.9.-15.12. 2002

Financování a podpora:

Již obdržená podpora:

Nadace VIA poskytla CEB grant ve výši 50,000 Kč na náklady zaměstnance a tisk materiálů.

CEB získal grant 117,000 Kč od programu Doprava 21 na projekt ŽCCC.

Co je třeba:

CEB požaduje od města financování zaměstnance na poloviční či plný úvazek a zaměstnance pro cyklocentrum.

Bude zapotřebí zajistit přítomnost policisty u cyklocentra.

CEB požádal obdobné organizace v Západní Evropě, Austrálii a USA o pomoc s financováním a získal první finanční podporu (bude uveřejněno na internetu CEB). Další příspěvky a dary jsou samozřejmě vítány.

Vybavení:

Budeme potřebovat následující vybavení a prostory:

A další.

Dlouhodobý plán:

CEB doporučuje začít práci na následujících opatřeních jakmile odezní následky povodní:

Prosíme zasílejte komentáře na

cyklopraha@centrum.cz